NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Škola v pohybe

Organizátor: Národné športové centrum, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského

Termín: 25.-28. august 2022 

Miesto: učebne a športoviská FTVŠ UK

 

Účastníci ocenia prevažne praktický odborný seminár k aktuálnym témam vyučovania telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách. Okrem tém zameraných na rozvoj pohybových schopností a osvojovanie pohybových zručností viažucich sa k projektu MŠVVaŠ - MODULY a tematickým celkom vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, sú pre účastníkov pripravené aj témy na problematiku zdravotnej TV a tiež výživy žiakov a podobne.  https://skolskysport.sk/vzdelavanie/skola-v-pohybe-2022/ 

 

Prečítajte si sumár udalostí z odborného semináru

Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
09:00 - 18:00

ŠTVRTOK

09:00 - 10:30

Registrácia - prezentácia účastníkov

11:00 - 11:15

prof. Vanderka, Ing. Baluška

Úvod do odborného seminára
11:15 - 12:00

1. teoretická prednáška

dr. Tománek

Telesná a športová výchova a aktívna škola
12:15 - 12:45

Obed

13:15 - 14:00

1. praktická lekcia

dr. M. Luptáková

Zumba pre deti a mládež
14:15 - 15:00

2. praktická lekcia

dr. S. Priklerová

Malé formy hádzanej v školskej telesnej a športovej výchove
15:30 - 16:30

3. praktická lekcia

dr. A. Novosad

 

Rozvoj rýchlostno-silových schopností v školskej TaŠV
16:45 - 17:45

4. praktická lekcia

dr. A. Krnáčová

 

Didaktika nácviku vybraného cvičebného tvaru zo športovej gymnastiky pre školskú TaŠV
08:00 - 21:30

PIATOK

09:00 - 10:00

5. praktická lekcia

dr. M. Štefanovský

 

Využitie džuda v školskej TaŠV
10:15 - 11:00

6. praktická lekcia

dr. G. Argaj, Mgr. Graus

Od pohybových hier s lietajúcim diskom k frisbee ultimate
11:15 - 12:00

7. praktická lekcia

dr. M. Mikulič

Nácvik herných činností jednotlivca vo futbale zábavnou formou
12:15 - 12:45

Obed

13:15 - 14:00

2. teoretická prednáška

 doc. Labudová 

Projekt New Health 2022 a jeho využite vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb na ZŠ a SŠ
14:30 - 15:30

8. praktická lekcia

doc. J. Labudová, doc. Ľ. Benčuriková

Plávanie žiakov mladšieho školského veku
16:00 - 17:00

9. praktická lekcia

dr. Ľ. Rupčík

Koordinačné schopnosti v škole
18:15 - 21:30

Posedenie s občerstvením - diskusný okrúhly stôl

08:00 - 19:00

SOBOTA

09:00 - 10:00

10. praktická lekcia

dr. I. Číž

Posilňovanie detí v školskej TaŠV
10:15 - 11:00

11. praktická lekcia

doc. D. Nemček, dr. Luptáková

Inkluzívna hodina TaŠV prvkami psychomotoriky
11:15 - 12:00

12. praktická lekcia

Ing. J. Sopkuliak

Flag futbal na hodine TaŠV
12:15 - 12:45

Obed

13:30 - 14:15

13. praktická lekcia

dr. Tománek

Ballhandling - ovládanie basketbalovej lopty v rôznych typoch rozcvičenia
14:30 - 15:15

14 . praktická lekcia

Mgr. Hadová

Skákanie cez švihadlo - ROPE SKIPPING na hodinách TaŠV
16:00 - 18:00

doc. J. Labudová

Regenerácia vo vodnom prostredí
08:00 - 16:00

NEDEĽA

09:00 - 10:00

15. praktická lekcia

dr. T. Balga

Zábavné cvičenia s kobercovými dlaždicami
11:15 - 12:15

16. praktická lekcia

dr. Kraček, T. Grznárová

Praktická ukážka cvičení pri nesprávnom držaní tela detí
12:30 - 13:00

Obed

13:15 - 14:00

3. teoretická prednáška

dr. M. Dovičák

Integrácia digitálnych technológií do výučby TaŠV
14:15 - 15:00

18. praktická lekcia

dr. T. Balga

Zapojenie necvičiacich žiakov na hodinách TaŠV
15:15 - 15:30

Odovzdávanie certifikátov a ukončenie semináru