NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku

Organizátor: NŠC (národné športové centrum)

Termín: 10.november 2021 od 9:20 do 14:00

Miesto: hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02, Bratislava

Moderátor: Marie Stracenská

Účastníci: tréneri mládeže, športoví odborníci, učitelia v materských školách, rodičia , široká verejnosť.

 

Konferencia sa uskutočnila prezenčne aj online.

Záznamy z prednášok môžete pozrieť tu:
Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
09:25 - 09:30

Vladimír Baluška

riaditeľ národného športového centra

 

Úvodné slovo
09:30 - 10:00

doc. Tomáš Perič, PhD

vedúci katedry pedagogiky, psychológia a didaktiky, FTVS UK Praha

Děti kolem 6. roku a pohyb – specifika přístupu , obsah a formy
10:00 - 10:05

Prestávka a diskusia k prednáške

10:05 - 10:35

doc. Dana Masaryková, PhD.,

prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava

Využitie testovacej batérie Mobak pre rozvoj pohybových kompetencii detí predškolského veku
10:35 - 10:40

Prestávka a diskusia k prednáške

10:40 - 11:10

Mgr. Vladimír Lupták

Koordinátor grassrooots futbalu SFZ

Prezentácia projektu pre materské školy a základné školy „Dajme spolu gól“
11:10 - 11:15

Prestávka a diskusia k prednáške

11:15 - 13:00

Moderuje: Marie Stracenská

Mgr. Petra Pačesová, PhD., odborná asistentka na katedre edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK v Bratislave

Mgr. Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner a majiteľ štúdia MOLfit, autor appky MOLfit.app a autor knihy Gauč alebo šťastie

Iveta Bosnyaková, učiteľka Maťerskej školy Bohrova 1, Bratislava, Mestská časť Petržalka

 

Diskusia k pohybovému rozvoju deti v predškolskom veku
13:00 - 13:05

 Záver konferencie