NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Dlhodobá športová príprava mládeže

Organizátor:    NŠC (www.narodnesportovecentrum.sk)  
Termín:             13. októbra 2021 od 10:00 do 17:00
Miesto:             hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava 
Moderátor:      Marie Stracenská 
Účastníci:         tréneri mládeže, športoví odborníci 
 

Konferencia sa uskutočnila prezenčne aj online.

Záznamy z prednášok môžete pozrieť tu:
Program Konferencie
Čas
Program a lektori
Názov prednášky
10:00 - 10:30

Mgr. Peter Lopata, PhD., 
vedúci oddelenia diagnostiky NŠC

Športujúca populácia na Slovensku. Ako sme na tom a kam smerujeme?
10:30 - 10:45

Doc. Dana Masaryková, PhD.,
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava

Telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní z medzinárodnej perspektívy
10:45 - 11:00

Doc. Branislav Antala, PhD.,
vedúci katedry edukačných a humanitných vied o športe, FTVŠ UK Bratislava

Telesná a športová výchova na Slovensku - niektoré poznatky z posledných výskumov zameraných najmä na skúmanie názorov žiakov na vybrané ukazovatele jej kvality a ich porovnanie so zahraničím.
11:00 - 11:30

Mgr. Matej Vajda, PhD., 
metodik Slovenskej kanoistiky, vedecký pracovník FTVŠ UK Bratislava 

Predstavenie konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže a jeho aplikácia v SR
11:30 - 12:00

Mgr. Milan Kabát, PhD., 
kondičný tréner hokejovej reprezentácie 
do 18 rokov 

Dlhodobá športová príprava v hokeji
12:00 - 12:30

doc. Tomáš Perič, PhD., 
vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha 

Skúsenosti s dlhodobou športovou prípravou mládeže v Českej republike
12:30 - 13:30

Obed - prestávka 

13:30 - 14:00

Mgr. Radovan Erent, 
mesto Trnava/Different Athletics Trnava 

Aplikácia dlhodobej športovej prípravy mládeže v podmienkach mesta Trnava
14:00 - 15:00

Mgr. Peter Lopata, PhD. a hostia: 
Igor Andrejkovič, PhD., SZĽH 
Zuzana Žirková, BKM Lučenec 
Mgr. Naďa Bendová, ŠCP a Naša športová akadémia 
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., FTVŠ UK Bratislava

Diskusia č. 1 - tréneri
15:00 - 15:15

Prestávka 

15:15 - 16:30

Doc. Milan Sedliak, PhD. a hostia: 
Ivan Husár, ŠT pre šport MŠVVaŠ SR 
Zdeněk Haník, viceprezident ČOV 
prof. Marián Vanderka, PhD.,dekan FTVŠ UK Bratislava 
Mgr. Martin Hasprún, technický riaditeľ SFZ 
Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF

Diskusia č. 2 – osobnosti/funkcionári
16:30 - 17:00

PaedDr. Božena Gerhátová, 
vedúca oddelenia vzdelávania NŠC

Závery a odporúčania pre aplikáciu konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže v SR