NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

E-Športinform

4/2021
Obsah aktuálneho čísla 4/2021
 1. Blížia sa zimné olympijské hry v Pekingu
 2. Dlhodobá športová príprava mládež
 3. Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku
 4. Fórum inklúzie v športe o športe zdravotne znevýhodnených športovcov
 5. Rada ministrov EÚ pre šport v Bruseli diskutovala o dvojitej kariére športovcov
 6. Rozhovor s Vladimírom Baluškom
 7. Klimatická konferencia COP26 a šport
 8. Live Stream Národného športového centra
 9. Projekt Školský šport - Aktívna škola
 10. Európsky týždeň športu 2021
 11. ERASMUS+ 2022 - Nová výzva
 12. Zaujímavosti z medzinárodného diania v športe
 13. Preťahovanie lanom dve desaťročia pri olympijskej atletike
 14. Aktuálny adresár zväzov
2021
2020
2019
2018
2017