NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Zelené cvičenie a sebapoznávanie

5. 2. 2024
webinar

Termín: 5.2.2024 (pondelok) o 16:00 – 17:30

Forma: webinár/ nahrávaný

Cena VP: 10€/osoba (+ link na zakúpenie VP v e-shope)

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 60 – 70 min. + diskusia

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Nadviazať na webinár „Zelené cvičenie, psychika a environmentálne zdravie“ v získaní prehlbujúcich poznatkov z oblasti zelených cvičení realizovaných formou psychomotorických hier v prírode. Ich hlavným cieľom bude sebapoznávanie a rozvíjanie schopnosti zdieľania emócií a zážitkov. To všetko na základe rešpektovania podmienok prostredia, kde všade sa cvičenie môže uskutočniť a citlivého vzťahu k prírode.

Lektor vzdelávania:

Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.