NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Zelená pohybová aktivita, psychika a environmentálne zdravie

24. 1. 2024
webinar

Termín: 24.1.2024 (streda) o 16:00 – 17:30

Forma vzdelávania: webinár/ nahrávaný

Cena VP: 10€/osoba (+ link na zakúpenie VP v e-shope)

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 60 – 70 min. + diskusia

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Získať poznatky o význame, benefitoch i možných negatívnych dopadoch pohybovej aktivity v prírodnom prostredí. Táto oblasť sa vzťahuje k takzvanému „zelenému cvičeniu“, ktoré je súčasťou environmentálneho zdravia. Charakter prezentácie umožní účastníkom rozvíjať logické myslenie, tvorivosť a nechať sa inšpirovať praktickými príkladmi pre prax, ako je príroda mediátorom benefitov pohybovej aktivity pre duševné zdravie a ako pohybová aktivita môže napomáhať k ekologickému správaniu.

 

Lektor vzdelávania: 

Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.