NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Vzdelávanie o olympijských hodnotách (OVEP) na základných a stredných školách

4. 10. 2023 - 8. 10. 2023
Inovačné vzdelávanie
Banská Bystrica / Bratislava

Vzdelávací program vychádza z kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu, čím sa stáva nástrojom hodnotového vzdelávania. Zdôrazňuje prínos športu a fyzickej aktivity, ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. Vzdelávací program učí rozvíjať pozitívne morálno-etické vlastnosti a prináša aj komplex zručností pre zdravý životný štýl.


Termín – 04. 10 WEBINÁR / 06. -08. 10 2023 PREZENČNE 

Miesto – Centrum mladých, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica

 


Termín – 04/10 WEBINÁR / 20 – 22/10 2023 PREZENČNE / 

Miesto – Múzeum SOŠV, Junácka 6, 831 04 Bratislava


Cena VP: 80€ s finančnou podporou SOŠV
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (30h prezenčne; 20 h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, školský tréner

 

Viac informácií