Veľká cena Slovenska

25. 3. - 27. 3. 2022
karate
Bratislava