NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

V. Medzinárodný kongres športovej medicíny

1. 6. 2023 - 3. 4. 2023
Senec

KONGRES SOŠV, NŠC a sekcie ambulantných ortopédov Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti pod záštitou MŠVVŠ SR.