NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Šach – byť aktívny je IN

5. 12. 2023
webinar
PaedDr. Rudolf Benci

Termín: 5/12/2023 (utorok) od 16:00 – 17:30

Forma vzdelávania: online webinár/ nahrávaný

Cena VP: 5€/osoba (+ link na zakúpenie VP v e-shope)

Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.

Čas: 60 – 70 min. + diskusia

Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ vzdelávania: Cieľom vzdelávania je pripraviť budúcich lektorov šachových krúžkov – budeme sa venovať základom šachovej hry, aby vedeli deťom jednoducho a poučne vysvetliť, ako hrať túto pútavú hru. Oboznámime sa so základmi - čo je to šachovnica, aké figúrky sa nachádzajú na šachovnici a ako sa pohybujú. 

Lektor vzdelávania: PaedDr. Rudolf Benci