Regionálne atletické preteky

13. 5. - 14. 5. 2022
skok do diaľky
Győr, Maďarsko