NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na ZŠ

21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
inovačné vzdelávanie
Banská Bystrica

Školské vzdelávacie programy – sú dostatočne zaujímavé pre žiaka? Spĺňajú kritéria najnovších poznatkov výchovy a vzdelávania v TŠV? Ako kráčať s dobou a inovovať prístupy vo výučbe? Dozviete sa v programe zameranom na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 1 a 2 v predmete TŠV.


Termín: 21. 09 WEBINÁR / 22. – 24.09.  2023 PREZENČNE – ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
Cena VP: 110€
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (25h prezenčne; 25h dištančne)
Cieľová skupina: učiteľ; vychovávateľ

 

Viac informácií