NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy vo výučbe pohybových a športových hier na základných školách

24. 9. 2022 - 25. 9. 2022
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
Poprad