NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy nácviku bedmintonu v podmienkach klubovej a krúžkovej športovej činnosti

7. 12. 2023 - 10. 11. 2023
Iné vzdelávanie
Trenčín - Zamarovce

Bedminton patrí k športom, pri ktorom sa poriadne zapotíte. Vzdelávací program Vás naučí zvládnuť výučbu bedmintonu na kurte formou zábavnej hry. Naučíte sa rozvíjať vôľu, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, taktické myslenie, či schopnosť sústrediť sa. Všetky tieto kompetencie môžu byť následne využité na širokom poli – v rôznych športoch, v bežnom, pracovnom živote alebo u detí v ich školskom živote.


Termín:– 07/12 WEBINÁR / 09 – 10/12/ 2023 PREZENČNE 

Miesto: MŠPORT, Ostrov 363, 911 05 Trenčín - Zamarovce
Cena VP: 80€ 
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 29h prezenčne
Cieľová skupina: 

  • pracovníci s mládežou,
  • verejnosť
  • tréneri,
  • inštruktori,
  • vychovávatelia,
  • učitelia,
  • iní

 

Viac informácií