NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy k nácviku športových hier pre U12 a vyššie

15. 2. 2024 - 18. 2. 2024
Iné vzdelávanie
Zvolen

Program je zameraný na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 3 v predmete TŠV a športových hier a pre kategóriu mládeže U12 a viac s možnosťou ich realizácie v čase mimo vyučovania s využitím najnovších poznatkov didaktiky a metodiky športových hier.


Termín: 15/02 WEBINÁR / 16 – 18/02 2024 PREZENČNE

Miesto: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.
Cena VP: 80€
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 30hodín
Cieľová skupina: 

  • pracovníci s mládežou,
  • verejnosť
  • tréneri,
  • inštruktori,
  • vychovávatelia,
  • učitelia,
  • iní

 

Viac Informácií