NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Nové prístupy k nácviku pohybových a športových hier pre U07 - U14

21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
Iné vzdelávanie
Banská Bystrica

Program je zameraný na tvorbu inovatívnych školských vzdelávacích programov ISCED 1 a 2 v predmete TŠV a športových hier a pre kategóriu mládeže U07 – U14 s možnosťou ich realizácie v čase mimo vyučovania s využitím najnovších poznatkov didaktiky a metodiky športových hier.


Termín: 21. 09 WEBINÁR / 22. – 24.09.  2023 PREZENČNE – ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
Cena VP: 80€
Forma vzdelávania: prezenčná
Rozsah vzdelávania: 25 hodín
Cieľová skupina: 

  • pracovníci s mládežou,
  • verejnosť
  • tréneri,
  • inštruktori,
  • vychovávatelia,
  • učitelia,
  • iní

Viac informácií