NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Najčastejšie zistenia a nedostatky z kontrol hlavnej kontrolórky športu

2. 11. 2022
Stream

https://narodnesportovecentrum.sk/blog/stream-s-ing-marianou-dvorscikovou