NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Inovatívne využitie IKT vo vyučovacom procese TŠV a vo voľnočasových aktivitách

7. 11. 2023 - 12. 11. 2023
Inovačné vzdelávanie
Tesáre

Čo myslíte, ako veľmi profitujete z množstva času, ktorý venujete mobilnými aplikáciám? Mobilné aplikácie sa čoraz viac využívajú aj pri pohybe a predstavujú tak úžasné možnosti ako vyťažiť z nich to najlepšie. Vzdelávací program o IKT Vás naučí, ako je možné prepojiť pohyb a aplikácie, ako robiť hodiny TŠV príťažlivejšie, ako podnietiť k športu nielen dospelých ale aj tých najmenších používateľov aplikácií.


Termín:– 07/11 WEBINÁR / 10 – 12/11 2023 PREZENČNE 

Miesto: Rekreačné stredisko Tesáre, 956 21 , okres Topoľčany
cena VP: 110€ + 80€ stravovacie a ubytovacie služby (2xnoc, 2xPP)
Forma vzdelávania: kombinovaná
Rozsah vzdelávania: 50 hodín (32h prezenčne; 18 h dištančne)

 

Viac informácii