Puchovanová Nikoleta
Puchovanová Nikoleta

Puchovanová Nikoleta

stolný tenis

Tréner: Peter Šereda

Vek: 22

Bydlisko: Zvolen

Kategória podpory - C