NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
Delinčák Filip
Delinčák Filip

Delinčák Filip

stolný tenis

Tréner: Petr Korbel

Vek: 19

Miesto narodenia: Čadca

Kategória podpory - C