NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Kalendár medzinárodných súťaží ISF je zverejnený na oficiálnej stránke ISF vždy rok vopred. Pri každej súťaži je zverejnený Bulletin 1 so základnými informáciami ako sú napr.: miesto konania, termín, podmienky účastníkov, športové disciplíny a mnohé ďalšie informácie.

Nahliadnite do medzinárodných súťaží:

www.isfsports.org

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na: