NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Medzinárodná školská športová federácia (ISF)

Čo je to Medzinárodná školská športová federácia (ISF)?


Medzinárodná školská športová federácia (International School Sport Feredation, ISF) je medzinárodnou neziskovou športovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1972. 
Od roku 1995 je uznaná Medzinárodným olympijským výborom (MOV). ISF pôsobí ako zastrešujúca organizácia a riadiaci orgán národných školských športových organizácií po celom svete. 


V súčasnosti patrí do jej členskej základne 132 krajín z piatich kontinentov, ktorí spoločne organizujú viac ako 10 podujatí ročne so súťažným portfóliom viac ako 30 rôznych športov. ISF organizuje športové a vzdelávacie podujatia pre mládež 
od 13 do 18 rokov.

Hodnoty a aktivity ISF

 

  • V spolupráci s členskými krajinami organizuje športové podujatia so vzdelávacími prvkami na vysokej svetovej úrovni
  • Posilňuje postavenie školských športových subjektov v krajinách na celom svete
  • Posilňuje partnerstvá a dobré medzinárodné vzťahy prostredníctvom školského športu a vzdelávania
  • Posilňuje šport a výchovu k športu na školách
  • Zdieľa hodnoty a základné princípy olympizmu
  • Do svojho programu zaraďuje ISF Academy – ktorá má posilňovať vzdelávanie účastníkov súťaží v rôznych oblastiach (žurnalistika, manažment a iné).

Kalendár medzinárodných súťaží ISF je zverejnený na oficiálnej stránke ISF vždy rok vopred. Pri každej súťaži je zverejnený Bulletin 1 so základnými informáciami ako sú napr.: miesto konania, termín, podmienky účastníkov, športové disciplíny a mnohé ďalšie informácie.

Nahliadnite do medzinárodných súťaží:

www.isfsports.org

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na:

michaela.zemlova@sportcenter.sk