NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Medzinárodná federácia školského športu

 

Medzinárodná federácia školského športu (International School Sport Federation, ISF) je medzinárodnou neziskovou športovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1972. 
Od roku 1995 je uznaná Medzinárodným olympijským výborom (MOV). ISF pôsobí ako zastrešujúca organizácia a riadiaci orgán národných školských športových organizácií po celom svete. 


V súčasnosti patrí do jej členskej základne 132 krajín z piatich kontinentov, ktorí spoločne organizujú viac ako 10 podujatí ročne so súťažným portfóliom viac ako 30 rôznych športov. ISF organizuje športové a vzdelávacie podujatia pre mládež 
od 13 do 18 rokov.

Národné športové centrum je od 21.12.2022 na základe právoplatného rozhodnutia ISF plnohodnotným členom ISF.

 

Kalendár medzinárodných súťaží ISF je zverejnený na oficiálnej stránke ISF vždy rok vopred. Pri každej súťaži je zverejnený Bulletin 1 so základnými informáciami ako sú napr.: miesto konania, termín, podmienky účastníkov, športové disciplíny a mnohé ďalšie informácie.

 

SR sa v roku 2023 nezúčastní žiadnych medzinárodných školských športových súťaží.

 

Kalendár medzinárodných súťaží ISF je zverejnený na oficiálnej stránke ISF vždy rok vopred. Pri každej súťaži je zverejnený Bulletin 1 so základnými informáciami ako sú napr.: miesto konania, termín, podmienky účastníkov, športové disciplíny a mnohé ďalšie informácie.

Nahliadnite do medzinárodných súťaží:

www.isfsports.org

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na:

stanislava.carnecka@sportcenter.sk