NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

PROJEKT DIGITALIZÁCIE ÚDAJOV V ŠPORTE

Slovenský športový portál poskytuje efektívnu komunikáciu pre športovcov, kluby a zväzy

aaa

Národné športové centrum príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, spolu s dodávateľom diela - stengl, a.s. v súčasnosti neúnavne pracujú na realizácii a finalizácii projektu „Manažment údajov pre Národné športové centrum“. 


Ukončenie projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071AHN1 je stanovené do 31.12.2023. Uvedený projekt sa zapája do programu Manažment údajov vo verejnej správe, ktorý bol spustený ako iniciatíva s cieľom naplniť Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, konkrétne výrazne zlepšiť využívanie údajov v rámci inštitúcie. Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie Národné športové centrum, ale i v športovom prostredí a podporiť tam princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov.


Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou informačnou platformou.

 

Základným cieľom je predovšetkým využívanie údajov, ktorými štát disponuje a sú dôležité pre plynulý chod organizácií a subjektov zo športového prostredia. 

 

Medzi hlavné dôvody realizácie projektu patria: 
•V organizácií chýba komplexné riadenie údajov (data manažment)
•Údaje organizácie nie sú elektronicky sprístupnené ostatným OVM
•Údaje nie sú publikované a verejne sprístupňované pravidelne
•V procesoch sa neaplikuje pravidlo „1 krát a dosť“ a teda nevyužívajú sa dostatočne údaje z iných informačných systémov verejnej správy
•Neexistujú systematické registre pre všetky objekty evidencie
•Miera zaťaženia občanov a podnikateľov je vysoká z dôvodu absencie dostupnosti údajov
•Údaje nie sú referencované na ostatné súvisiace údaje a štátne registre


Informačný systém „Manažment údajov pre Národné športové centrum“ má za sebou úspešnú realizáciu prvých troch aktivít projektu. Zainteresované strany momentálne spúšťajú ďalšie veľmi dôležité aktivity, kde sa začnú testovať jednotlivé procesy v rámci informačného systému. Taktiež i pripojenia na vládny „cloud“ a na jednotlivé registre informačných systémov verejnej správy. 


Veríme, že nový informačný systém uľahčí prácu, ako aj komunikáciu v rámci športu a prinesie už skoro želané výsledky. Začiatkom roka 2024 sa používatelia informačného systému, noví ako aj budúci, môžu tešiť na spoločné predstavenie a prezentáciu práce v ňom. K dispozícii budú i prehľadné manuály, video návody ale i vyškolení pracovníci na technickú podporu práce v systéme.