NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Marketing

Národné športové centrum ako príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prešlo v roku 2021 transformáciou, v rámci ktorej vzniklo oddelenie marketingu.

 

Motto marketingu Národného športového centra: SPOLU DOKÁŽEME OŽIVIŤ SLOVENSKÝ ŠPORT

 

SPOLOČNÝ MARKETINGOVÝ CIEĽ MARKETINGU Národného športového centra: štát, Národné športové centrum, zväzy, kluby, tréneri, športovci, diváci, médiá a budúci partneri by mali slovenský šport spájať, načúvať mu, pomáhať a formou vzájomnej spolupráce nachádzať vhodné riešenia pre jeho opätovné naštartovanie.

 

VÍZIA MARKETINGU NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA: Slovenský šport sa potrebuje aj prostredníctvom Národného športového centra a práce s komerčnými partnermi posunúť výrazne dopredu.

 

VYTVORILI SME SÚBOR 4 PILIÉROV, KTORÉ PONÚKAME KOMERČNÝM (marketingovým) UHLOM NOVEJ DOBY

 

Podpora vrcholových športovcov

Stručný popis: starostlivosť o športovcov, s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach, poskytovanie metodickej podpory a konzultácií a iných služieb pre vrcholových športovcov

 

Podpora školského športu

Stručný popis: zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, podpora aktívnej školy, športových súťaží žiakov a ďalších športových aktivít, ktoré sa uskutočňujú v škole alebo v súvislosti s vyučovacím procesom.

 

Vzdelávacie aktivity v oblasti športu

Stručný popis: organizácia konferencií, seminárov a školení, príprava live streamov, podcastov, sprístupňovanie publikácií a poskytovanie konzultácií v oblasti športu

 

Diagnostika a fyzioterapia pre športovcov

Stručný popis: analýza telesného zloženia, rôzne diagnostiky pohybových schopností, zisťovanie potenciálu športovca a rôzne druhy fyzioterapie a rehabilitácie pre vrcholových športovcov, ale aj kluby a rekreačných športovcov

 

Viac o jednotlivých piliéroch sa dozviete na osobnom stretnutí.

Merch
Bude pre vás dostupný čoskoro
Športová bunda
Vesta
Ruksak
Sponzori