Vyúčtovanie dotácií za rok 2015

Nasledujúci zoznam uvádza prehľad všetkých žiadateľov z radov športových subjektov a samospráv, ktorým bola v roku 2015 pridelená finančná dotácia.

Vy˙ctovanie2015-Slovenskř zvńz vodnÚho motorizmu OPRAVA.rar
Vyuctovanie 2015-Zvńz potßpaŔov Slovenska OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Äeleziarne Podbrezovß.rar
Vyuctovanie2015-Asocißcia Üportu pre vÜetkřch SR OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Eurˇpska univerzitnß hokejovß asocißcia OPRAVA eÜte na kontrolu.rar
Vyuctovanie2015-JK Rozßlka.rar
Vyuctovanie2015-Klub modernej gymnastiky DANUBIANA OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Klub slovenskřch turistov.rar
Vyuctovanie2015-Marathon BB Team.rar
Vyuctovanie2015-Mestskř futbalovř klub Ru×omberok OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-MŐK Äilina OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Obec Őtrba.rar
Vyuctovanie2015-OrganizaŔnř vřbor Svetovej zimnej univerzißdy 2015 - ŐtrbskÚ Pleso - Osrblie.rar
Vyuctovanie2015-Slovakia ring.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř atletickř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř biliardovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř bowlingovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř curlingovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř cykloklub.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř futbalovř zvńz ŐTADIËNY.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř futbalovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř futsal.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř horolezeckř spolok JAMES.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř kolkßrsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř krasokorŔuliarsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř lukostreleckř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř nßrodnř aeroklub gen. M.R.Őtefßnika.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř Orol.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř paralympijskř vřbor.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř rřchlokorŔuliarsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř rybßrsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř stolnotenisovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř streleckř zvńz_opravaharku_doplnenie_18.4.2016.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř tenisovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř Üachovř zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř Üermiarsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř veslßrsky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zßpasnÝcky zvńz.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz akrobatickÚho rock and rollu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz bedmintonu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz biatlonu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz bobistov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz cyklistiky.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz drßhovÚho golfu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz florbalu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz hßdzanej.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz jachtingu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz judo.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz kanoistiky na divokej vode.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz karate.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz kickboxu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz modernej gymnastiky.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz modernÚho pńŁboja OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz orientaŔnřch Üportov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz pozemnÚho hokeja OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz psÝch zßprahov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz rřchlostnej kanoistiky OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz rßdioamatÚrov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz rybolovnej techniky.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz sßnkarov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz Taekwondo ITF.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz taneŔnÚho Üportu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz telesne postihnutřch Üportovcov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz vodnÚho ly×ovania OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz vzpierania OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskř zvńz żadovÚho hokeja.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia boccie.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia dynamickej streżby.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia Frisbee.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia go.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia korfbalu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia kulturistiky, fitnes a silovÚho trojboja.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia motoristickÚho Üportu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia pretlßŔania rukou.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia Taekwondo WTF.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia univerzitnÚho Üportu.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia Üportu na Ükolßch.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß asocißcia zrakovo postihnutřch Üportovcov.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß baseballovß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß basketbalovß asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß boxerskß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß cyklotrialovß ˙nia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß federßcia karate a bojovřch umenÝ.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß golfovß asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß gymnastickß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß hokejbalovß ˙nia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß jazdeckß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß ly×iarska asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß motocyklovß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß nohejbalovß asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß plaveckß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß skialpinistickß asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß softballovß asocißcia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß spoloŔnosŁ telovřchovnÚho lekßrstva.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß squashovß asocißcia OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß triatlonovß ˙nia.rar
Vyuctovanie2015-Slovenskß volejbalovß federßcia.rar
Vyuctovanie2015-SlovenskÚ hnutie Üpecißlnych olympißd.rar
Vyuctovanie2015-Sowboardovß asocißcia Slovenska OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Telovřchovnß jednota Slßvia STU Bratislava.rar
Vyuctovanie2015-Telovřchovnß jednota Slßvia UK Bratislava.rar
Vyuctovanie2015-UŔenß prßvnickß spoloŔnosŁ.rar
Vyuctovanie2015-Zdru×enie ÜÝpkarskřch organizßciÝ.rar
Vyuctovanie2015-Zvńz modelßrov Slovenska OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Zvńz Üportovej kynolˇgie SR OPRAVA.rar
Vyuctovanie2015-Zvńz vodßctva a raftingu.rar