NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Diagnostický tím

Mgr. Milan Kováč, PhD.
vedúci oddelenia diagnostiky
+421 232 223 650
milan.kovac@sportcenter.sk
Mgr. Lenka Matejová, PhD.
analytik športovej prípravy
+421 232 223 622
lenka.matejova@sportcenter.sk
Mgr. Leo Lendvorský, PhD.
analytik športovej prípravy
+421 232 223 651
leo.lendvorsky@sportcenter.sk
Mgr. Igor Adamus
fyzioterapeut
+421 232 223 642
igor.adamus@sportcenter.sk
Mgr. Terézia Poklembová
fyzioterapeut
+421 232 223 653
terezia.krizalkovicova@sportcenter.sk
Mgr. Tomáš Tolkunov
analytik športovej prípravy
+421 232 223 651
tomas.tolkunov@sportcenter.sk
Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
analytik športovej prípravy
+421 232 223 622
jana.pelikanova@sportcenter.sk