Diagnostický tím

Mgr. Milan Kováč, PhD.
vedúci oddelenia diagnostiky
02/322 236 50
milan.kovac@sportcenter.sk
Mgr. Peter Lopata, PhD.
analytik športovej prípravy
02/322 236 50
peter.lopata@sportcenter.sk
Mgr. Igor Adamus
fyzioterapeut
02/322 236 42
igor.adamus@sportcenter.sk
Mgr. Adrián Gajdoschík
asistent podporného tímu
02/322 236 22
adrian.gajdoschik@sportcenter.sk
Peter Csonka
videotechnik
peter.csonka@icloud.com
Mgr. Lenka Matejová, PhD.
analytik športovej prípravy
02/322 236 22
lenka.matejova@sportcenter.sk
Bc. Terézia Križalkovičová
fyzioterapeut
02/ 322 236 53
terezia.krizalkovicova@sportcenter.sk
Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
materská dovolenka
Mgr. Lucia Rumanová
materská dovolenka
Mgr. Leo Lendvorský, PhD.
analytik športovej prípravy
02/ 322 236 51
leo.lendvorsky@sportcenter.sk
Mgr. Nina Csonková, PhD.
analytik športovej prípravy
02/322 236 22
nina.csonkova@sportcenter.sk