NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Školský šport
Informačný systém
E-shop

Oddelenie športovej diagnostiky a fyzioterapie NŠC sa aktívne zapojilo do novej klinickej štúdie

Oddelenie športovej diagnostiky a fyzioterapie NŠC sa aktívne zapojilo do novej klinickej štúdie

9. novembra 2023

V rámci spolupráce medzi NŠC a FTVŠ UK sa vytvorila možnosť participovať na klinickej štúdii, kde sa tím lekárov z NÚDCH a vedcov z FTVŠ UK usiluje o skúmanie problematiky boja s negatívnymi účinkami onkologickej liečby u detí vyliečených z leukémie. Intenzívna liečba akútnej lymfoblastovej leukémie však zanecháva v organizme stopy niekoľko mesiacov, až rokov po vyliečení.

 

 

Doposiaľ sa na základe zverejnenej štúdie zistilo, aký veľký rozdiel je v črevnom mikrobiálnom zastúpení u zdravých detí a u onkologických pacientov, ktorí sú 1-3 roky od onkologickej liečby. Zároveň sa zistilo, že užívanie probiotickych baktérií v kombinácii s fyzickou aktivitou zmierňuje dysbiózu črevnej mikroflóry a zároveň zlepšuje celkové fyzické a psychické zdravie detských pacientov.

 

V novej klinickej štúdií budeme zisťovať, aký vplyv má fyzická aktivita na vyliečených detských onkologických pacientov bez užívania probiotík. V tejto štúdií budeme okrem krvných, črevných a psychologických parametrov sledovať aj rozdiely v sile horných končatín, výbušnosti dolných končatín, reakčných a kognitívnych schopnostiach. Tieto zmeny odsledujeme vstupnými a výstupnými testami (po 2 mesiacoch tréningového plánu), ktoré sa vykonávajú na oddelení diagnostiky v Národnom športovom centre.

 

 

Za naše oddelenie diagnostiky sa v projekte najviac zapája Mgr. Timotej Surán, ktorý má na starosti asistenciu pri testovaní a základné spracovanie výsledkov pre ďalšie použitie. Projekt je pod vedením NÚDCH prednostky kliniky detskej hematológie a onkológie prof. MUDr. Alexandry Kolenovej, PhD. a pani MUDr. Sabíny Smahovej a za FTVŠ UK prof. RNDr. Viktorom Bielikom, PhD.

 

Veríme, že výsledky štúdie budú pozitívne využiteľné v praxi a poslúžia na zlepšenie kvality života vyliečeným detským onkologickým pacientom.


Mohlo by vás zaujímať