NŠC
Novinky
Športovci
Diagnostika
Vzdelávanie
Informačný systém
E-shop

Bohatá účasť na Národnej konferencii Športuj čisto a pre radosť potvrdila, že šport výraznou mierou prispieva k zdravému vývoju osobnosti detí a mládeže.

Bohatá účasť na Národnej konferencii Športuj čisto a pre radosť potvrdila, že šport výraznou mierou prispieva k zdravému vývoju osobnosti detí a mládeže.

26. marca 2024

Národné športové centrum (NŠC) a Antidopingová agentúra SR (SADA) majú v oblasti vzdelávania už tradične výbornú spoluprácu. Na národnej konferencii v Banskej Bystrici umožnili otvorenú diskusiu, ktorá potvrdila aktuálnosť témy tohto edukačného podujatia. Za účasti učiteľov z celého Slovenska, športových odborníkov ale aj študentov došlo k jasnej zhode, že dosahovanie fyzického a duševného zdravia detí a mládeže pred negatívnymi výzvami je viac ako aktuálny cieľ. 

 

 

SADA má za uplynulý rok za sebou desiatky prednášok a táto konferencia, v spolupráci s NŠC bola ďalšou v poradí, ktorá priniesla viaceré závery a odporúčania. Jedným z nich je skutočnosť, že mnohé oblasti spoločenského života dnes čelia v oblasti prevencie negatívnych javov viacerým výzvam. 

 

Niektorí učitelia evidujú medzi žiakmi rôzne liekové výzvy, samozrejmé a zvýšené užívanie energetických nápojov, tabaku a ďalších neprospešných a nebezpečných látok. Prihliadnuc na obsah konferencie, šport bol vyhodnotený ako vhodný prostriedok na dosahovanie stanovených cieľov a propagovanie hodnôt čistého športu je nielen pre zdravie ale aj radosť žiakov. 

 

 

Odborníci v diskusných blokoch dali v rámci danej problematiky viaceré konkrétne odporúčania. Na začiatok je určite dobré začať s preventívnymi aktivitami čím skôr. Častokrát je to viac o vôli na dané témy hovoriť, ako o možnostiach finančného zabezpečenia. Postupne si stanoviť krátkodobé ciele, z ktorých sa vyvinú aj dlhodobé. Priateľská a konštruktívna atmosféra podujatia potvrdila, že takéto prednášky a rozhovory majú veľký zmysel. Každé stretnutie prináša proces učenia sa ako robiť veci lepšie, čo je predpokladom podpory ďalších projektov. 

 

 

Organizátori následne diskutovali o ďalšej spolupráci v tejto oblasti vzdelávania. „Pre nás všetkých bolo obzvlášť užitočné hovoriť o skúsenostiach v oblasti ochrany fyzického a duševného zdravia žiakov. S niektorými školami sme sa dohodli aj na intenzívnejšej spolupráci, v ktorej sme pripravení poskytnúť odbornú podporu”, povedala Žaneta Csáderová. 

 

 

NŠC je pripravené byť pri týchto aktivitách aj naďalej aktívnym partnerom“, doplnil riaditeľ NŠC Vladimír Baluška. Konferencia tiež priniesla informáciu, že záujem o výchovno-vzdelávacie prednášky tohto charakteru už prekračuje kapacity SADA. NŠC a SADA patriace pod Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR sú pripravení spoločne pokračovať v edukačných činnostiach rovnakého alebo podobného charakteru. 

 

 

Všetci zúčastnení si za účasť na tomto vzdelávaní prevzali potvrdenie o jeho absolvovaní.

 


Mohlo by vás zaujímať