Online študovňa

Online študovňa Národného športového centra ponúka záujemcom z radov športových odborníkov a fanúšikov elektronické informačné zdroje z oblasti športu. Nájdete v nej knižné publikácie vydané v spolupráci s Národným športovým centrom, zborníky z konferencií i špeciálnu edíciu príspevkov NŠC. Online študovňa tiež ponúka prístup k elektronickej verzii Kroniky športu, časopisu E-Športinform a archívu časopisu Športinform. Prednášky z konferencií Národného športového centra sú prístupné aj vo forme videozáznamov. 
Do obsahu online študovne pribudli aj inštruktážne videá pre účely testovania žiakov 1.-3. ročníkov základných škôl.

NŠC live stream

Národné športové centrum pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prichádza v roku 2021 s novým projektom live streamov na rôzne odborné a aktuálne témy v športe.